Programska zasnova

V prepričanju, da slovenski medijski prostor potrebuje medij primarno posvečen poročanju o in zastopanju delavskih stališč, sprejema uredništvo Fronta.org naslednjo

PROGRAMSKO ZASNOVO

FRONTA.ORG

1. Zanesljivo znanje o neki stvari lahko pridobi le človek, ki v njej aktivno sodeluje. Za zanesljivo poročanje ni dovolj le povzemanje drugih ali pasivno opazovanje, potrebno je aktivno sodelovati v in tudi sooblikovati zgodbo. Vsak novinar Fronta.org teži k sledenju principov Gonzo poročanja.

2. Nevtralnost v medijskem prostoru ne obstaja – vsak medij ustvarja, potvarja in zastopa to ali ono ideologijo. Večina medijev v Sloveniji proizvaja ideologijo vladajočih razredov in je tako na strani proti ljudstvu. Vsak novinar Fronta.org je svojo stran izbral – njegovi članki stojijo za delavno večino.

3. Vsak dogodek je del širšega konteksta. Vsak novinar Fronta.org se trudi, da ne opiše le dogodka samega, a zariše njegovo mesto v širši sliki in nakaže smeri delovanja vzrokov in posledic. Denimo: ni dovolj poročati, da je tuje podjetje zaprlo obrat v Sloveniji. Novinar Fronta.org mora vsaj nakazati posledice izgub delovnih mest za lokalno okolje in kontekst Slovenije kot polperiferije.