Delavka, delavec!

Članstvo v sindikatu ni le pravica, je dolžnost. Sindikaliziraj se že danes!

NAPAD NA ENEGA JE NAPAD NA VSE: PODPORA NOVINARKI ANI LAH

24. 01. 2023

Podpiši peticijo: Peticija

V preteklih dneh nas je dosegla vest, da je vodstvo časopisne hiše Večer začelo z odpuščanjem medijskih delavk in delavcev. Prva se je na udaru znašla novinarka Ana Lah, ki ji vodstvo kljub obljubam ni podaljšalo pogodbe o zaposlitvi. To razumemo kot prvo izmed odpovedi pogodbe s strani lastnika in uprave podjetja.

Ana Lah se pri svojem delu loteva tematik, ki so ključnega pomena v kontekstu zavzemanja za družbene potrebe nasproti privatnim interesom kapitala, medijskega, gospodarskega in političnega establišmenta. Poroča o sindikalnih bojih različnih skupin delavstva, od trgovk do platformnih delavcev, razkriva pravi obraz industrijske živinoreje, piše o stanovanjski in okoljski krizi, ki vse bolj vplivata na pogoje za življenje delovnih ljudi, ukvarja se z vse bolj prisotnimi neenakostmi znotraj izobraževalnega sistema, piše o alternativnih oblikah študentskega organiziranja ter o nevzdržnih pogojih za bivanje, delo in družbeno življenje beguncev pri nas.

Napad nanjo gre razumeti kot napad na vse napredno misleče delavke in delavce v medijih in širše. Gre za napad na družbeno perspektivo, ki delovnih ljudi ne obravnava kot stroškov, ki morajo zgolj in samo povečati svojo produktivnost in zagotavljati večje profite za lastnike. In napad na perspektivo, ki razume, da delovni ljudje niso posamezne žrtve, do katerih velja občutiti sočutje, ampak so aktivni akterji lastnega in družbenega življenja ter napredka.

Prav tako bo ta odpoved in nadaljne, ki so napovedane, negativno vplivala na raven obremenitev tistih medijskih delavcev in delavk, ki bodo obdržali zaposlitev. Njihove norme se bodo povečale, opravljati bodo morali vedno več specifičnih opravil, ki so jih prej opravljali delavci, ki so kvalificirani za njihovo izvajanje. To bo imelo škodljiv vpliv na kvaliteto dela in posledično na informiranost splošne javnosti, ki je ključna za demokratično družbo.

Vsako takšno potezo kapitala velja razumeti tudi kot tehniko pritiska in zastraševanja tistih, ki bodo ostali na delovnih mestih. S tem se znatno oži prostor za napredno misel v medijih in družbi kot celoti. Ob tem pa velja omeniti, da je Večer edini tiskani medij, ki prednostno pokriva območje severovzhodne Slovenije. Ob napovedanih posegih v delovanje časnika smo lahko upravičeno zaskrbljeni, da se bo že tako prisotna medijska centralizacija še okrepila.

Spodaj podpisani tako zahtevamo od vodstva podjetja, da prekliče svojo odločitev o odpovedi pogodbe Ani Lah in jo nemudoma zaposli za nedoločen čas. Zahtevamo tudi, da direktor Večera prekliče svoje namere o odpovedi drugih delavk in delavcev.

PODPISI:

Rdeča pesa
Gibanje za dostojno delo in socialno družbo
Sindikat delavcev trgovine Slovenije
Center za družbeno raziskovanje
Društvo Humanitas
Sindikat poklicnega gasilstva Slovenije
Zadrugator
Inštitut za študije stanovanj in prostora
Ambasada Rog
Svobodni sindikat Slovenije
Visokošolski sindikat Univerze v Mariboru
Mladi za podnebno pravičnost
Visokošolski sindikat Slovenije
Kulturno umetniško društvo Jadran
Indijanez
Lista demokratičnega študentstva
Inštitut 8. marec
Sindikat Mladi plus
Mirovni inštitut
Zavod Pekarna Magdalenske mreže
ZaŽivali!, društvo za uveljavitev njihovih pravic
Sindikat za ustvarjalnost in kulturo ZASUK
Društvo Iskra
Društvo slovenskih filmskih publicistov FIPRESCI
Fronta.org
Sindikat osebne asistence
Sindikat Lidl
Sindikat Tuš
Ekologi brez meja
Delavska svetovalnica
Bralni krožek kritične psihologije
Sindikat kulture in narave Slovenije GLOSA
Iniciativa Mestni zbor
Društvo Organizacija za participatorno družbo
Univerzitetna redakcija Radia Študent
Stanovanjska zadruga StanKoop
Uredništvo Radia MARŠ
Društvo ZIZ
PLAC - Participativna Ljubljanska Avtonomna Cona