Delavka, delavec!

Članstvo v sindikatu ni le pravica, je dolžnost. Sindikaliziraj se že danes!

Uredništvo

O nas

Delovati smo začeli med prvim valom Koronavirusa v Sloveniji.

Takrat smo vzpostavili platformo za deljenje informacij in nasvetov korona.fronta.org. Prav tako smo organizirali Facebook mrežo medsebojne pomoči Kaj rabiš? Lahko pomagam?.

V poletju 2020 smo uredili prostore Baze20 in v njih začeli izvajati več bralnih krožkov. Trenutno potekata še dva od njih: javni bralni krožek Marxovega kapitala in redni bralni krožek krajših tekstov domačih in tujih avtorjev, temelječih na razredni analizi. Zgodba Baze20 se je žal končala z ilegalno evikcijo.

Od 2021 smo tudi spletni in tiskani medij, vpisan v razvid medijev pod zaporedno številko 2426.

Uredništvo

  • Odgovorni urednik: Matija Sirk
  • Sedež uredništva: Valvazorjeva ulica 16, 1275 Šmartno pri Litiji
  • Uradne ure: po dogovoru
  • Kontakt: [email protected]

Založnik

Programska zasnova

V prepričanju, da slovenski medijski prostor potrebuje medij primarno posvečen poročanju o in zastopanju delavskih stališč, sprejema uredništvo Fronta.org naslednjo

PROGRAMSKO ZASNOVO FRONTA.ORG:

  1. Zanesljivo znanje o neki stvari lahko pridobi le človek, ki v njej aktivno sodeluje. Za zanesljivo poročanje ni dovolj le povzemanje drugih ali pasivno opazovanje, potrebno je aktivno sodelovati v in tudi sooblikovati zgodbo. Vsak novinar Fronta.org teži k sledenju principov Gonzo poročanja.
  2. Nevtralnost v medijskem prostoru ne obstaja – vsak medij ustvarja, potvarja in zastopa to ali ono ideologijo. Večina medijev v Sloveniji proizvaja ideologijo vladajočih razredov in je tako na strani proti ljudstvu. Vsak novinar Fronta.org je svojo stran izbral – njegovi članki stojijo za delavno večino.
  3. Vsak dogodek je del širšega konteksta. Vsak novinar Fronta.org se trudi, da ne opiše le dogodka samega, a zariše njegovo mesto v širši sliki in nakaže smeri delovanja vzrokov in posledic. Denimo: ni dovolj poročati, da je tuje podjetje zaprlo obrat v Sloveniji. Novinar Fronta.org mora vsaj nakazati posledice izgub delovnih mest za lokalno okolje in kontekst Slovenije kot periferije.